EN خدمات الإيميل الجامعى

نتائج الامتحانات

نتيجة الفرقة الرابعة

عربى ادارة انتساب

عربى ادارة انتظام

عربى اقتصاد انتساب

عربى اقتصاد انتظام

انجليزى محاسبة انتساب

انجليزى محاسبة انتظام

عربى محاسبة انتساب

عربى محاسبة انتظام

 نتيجة الفرقة الاولى انجليزى انتساب

اولى انجليزى انتظام 1

اولى انجليزى انتساب2 

اولى انجليزى انتساب 3

اولى انجليزى انتساب 4

اولى انجليزى انتساب 5

اولى انجليزى انتساب 6

نتيجة الفرقة الاولى انجليزى انتظام

اولى انجليزى انتظام 1

اولى انجليزى انتظام 2

اولى انجليزى انتساب 3

اولى انجليزى انتظام 4

اولى انجليزى انتظام 5

اولى انجليزى انتظام 6

نتيجة الفرقة الاولى عربى

نتيجة الفرقة الاولى عربى انتظام

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

كشف 6

كشف 7

كشف 8

كشف 9

نتيجه الفرقه الاولى عربى انتساب

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

كشف 6

كشف 7

كشف 8

كشف 9

نتيجه الفرقه الاولى عربى انتساب موجه

نتيجه الفرقة الثانية 

شعبة عربى انتساب 

شعبة انجليزى انتساب 

كشف 2

كشف 3

كشف 4

شعبة انجليزى انتظام

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

شعبة عربى انتظام

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

شعبة عربى انتساب عام

كشف 2

نتيجة الفرقة الثالثة

انجليزى انتساب

كشف2

كشف 3

كشف 4

انجليزى انتظام

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

كشف 6

كشف 7

عربى انتظام

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

كشف 6

كشف 7

كشف 8

عربى انتساب

كشف 2

كشف 3

كشف 4

كشف 5

كشف 6

كشف 7

عربى انتساب عام

تظلمات الفرقه الاولى والثانية والثالثة

الفرقة الثانيه انتظام

الفرقة الثانيه انتساب

الفرقه الثانيه انتظام عام

الفرقه الثانيه انتساب عام

نتيجه الفرقه الثالثه انتظام

نتيجه الفرقة الثالثه انتساب

نتيجه الفرقه الثالثه انتظام عام